Vårdinfo

Barntandvård

Barn har en speciell plats i våra hjärtan. Särskilt barn behöver känna sig trygga och vi arbetar därför aktivt med detta. Självklart ska barnen ha lika bra behandling som sina föräldrar. Alla barn och ungdomar mellan 3 - 23 år går gratis även hos oss. Vi tycker att det är både kul och trevligt att ha hela familjen - ja, gärna hela släkten, som patienter.

Tandläkare | Tandvård | Privat Tandläkare | Piteå | Munksund

 

Ny tandvårdsreform

En helt ny tandvårdsreform trädde i kraft 2008-07-01. Denna innebär mycket stora förändringar. Bl.a. blir större behandlingar betydligt billigare än tidigare. Mer information finns på mottagningen, Försäkringskassans hemsida samt på 1177.se/Kronoberg/.

Priser

Ett exakt pris är omöjligt att ge utan att ha undersökt dig först. En liten lagning är naturligtvis billigare än en stor, rotfyllning av en smal framtand är billigare än rotfyllning av en stor kindtand etc.

Inför varje behandling lämnar vi en prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuella alternativa behandlingar för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

 Du får årligen ett så kallat Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300 kronor,som finns hos Försäkringskassan. Är du 24-29 år eller 65 år och äldre, får du 600 kronor per år. Det finns möjlighet att spara beloppen i två år. Om du har intyg för "nödvändig tandvård" och är över 85 år, är besöken kostnadsfria.   

 Vi har en prislista i väntrummet.

 

Betalsätt

Vi ser helst att du betalar med kort.

 

Tandtekniska arbeten

Vi lämnar alla våra tandtekniska arbeten till svenska laboratorier.  De är kvalitetssäkrade och arbetar endast med material enligt direktiv från Läkemedelsverket. 

Lossnad krona på tand | Majorstua Tannlegene

 

Protetik-Garanti

Du får tre års garanti på fast cementerade protetiska arbeten och ett års garanti på avtagbara protetiska arbeten.

 

Om du inte är nöjd

Tveka inte att ta upp eventuella problem eller om det är något du inte är nöjd med när det gäller din tandvårdsbehandling. Ta i första hand upp det med din tandläkare eller någon ansvarig på kliniken för att reda ut eventuella missförstånd. 

Om det inte känns bra, kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen på telefon 08-55544655 som förmedlar kontakt med Privattandläkarnas företroendenämnder. Information finns också på Privattandläkarnas hemsida. Förtroendenämndernas uppgift är att försöka lösa tvister mellan privattandläkare och patient genom att lämna en rekommendation om hur parterna kan komma överens.

Här på kliniken har vi patientförsäkring. Blir man skadad när man har fått tandvård kan man ibland ha rätt till ekonomisk ersättning från patientförsäkringen. Det kan gå att få ersättning för skador som skett i samband med en undersökning eller en behandling. Detta gäller även om skadan exempelvis har uppstått på grund av ett misstag, att utrustning har gått sönder eller att man har fått en felaktig diagnos som medfört en skada.

Tandvårdsbehandlingar innebär alltid en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. Att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det kan bli besvärligt med värk efter en tandutdragning eller en lagning är till exempel något som är oundvikligt. Det kan man inte få ersättning för.

Får man inte ersättning för en skada eller ett lidande beror det oftast på att det inte hade kunnat undvikas.

 

GDPR

När du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress, telefon och ev.mailadress. Detta behövs för att vi ska kunna ge dig en god, säker och trygg tandvård. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen. 

Hur behandlar ni mina patientuppgifter? Vi är skyldiga att föra en journal för varje patient. Den innerhåller personuppgifter, diagnos, utförda och planerade åtgärder, samt uppgift om vem som har gjort anteckningen i journalen. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker tandvård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras in till Försäkringskassan. Även leverantörer så som tex. tandtekniker, behöver ta del av dina uppgifter. Dom har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än det som anges enligt denna patientinformationen.

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi  inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifer som tex till Försäkringskassan, socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet.

Hur länge bevarar vi dina personuppgiter? I Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen finns regler för hur vi ska bevara dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk sk exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Du som patient har rätt att ta del av din patientjournal, du har rätt att få en kopia av hela eller delar av den om du önskar.

Vem är personuppgiftsansvarig? Tandläkare Ylva Persson KY Persson AB org.nr 556752-3633, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.