Om du inte är nöjd

Tveka inte att ta upp eventuella problem eller om det är något du inte är nöjd med när det gäller din tandvårdsbehandling. Ta i första hand upp det med din tandläkare eller någon ansvarig på kliniken för att reda ut eventuella missförstånd. 

Om det inte känns bra, kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen på telefon 08-55544655 som förmedlar kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnder. Information finns också på Privattandläkarnas hemsida. 

Här på kliniken har vi patientförsäkring vilket innebär att vid skador som uppstått vid tandvård kan man ibland ha rätt till ekonomisk ersättning från patientförsäkringen. Ersättning kan utbetalas för skador som skett i samband med en undersökning eller en behandling. Detta gäller även om skadan exempelvis har uppstått på grund av ett misstag, att utrustning har gått sönder eller att man har fått en felaktig diagnos som medfört en skada.

Tandvårdsbehandlingar innebär alltid en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. Att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det kan bli besvärligt med värk efter en tandutdragning eller en lagning är till exempel något som är oundvikligt. Det kan man inte få ersättning för.