Priser

Du är välkommen att boka tid hos oss för undersökning. Inför varje behandling lämnar vi en prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuella alternativa behandlingar för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Du får årligen ett så kallat Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300 kronor, som finns hos Försäkringskassan. Är du 24-29 år eller 65 år och äldre, får du 600 kronor per år. Det finns möjlighet att spara beloppen i två år. Om du har intyg för "nödvändig tandvård" och är över 85 år, är besöken kostnadsfria.  

Högkostnadsskyddet börjar att gälla när du som patient under tolv månader fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kronor. Referenspriset fastställs årligen av TLV och anger det belopp Försäkringskassans ersättning baseras på. 

 

Vi har en prislista i väntrummet.