Proteser

Delprotes ersätter en eller flera tänder och består av en metallkonstruktion som stomme och akryl som ersättning för tandkött och tänder som tar stöd på omkringliggande friska tänder. Protesen är avtagbar.

Helprotes görs när man saknar alla tänder i en eller båda käkarna. Helprotesen sitter ej fast utan fäster genom egna muskler i munnen samt sug mot gommen/tandköttet. Den görs vanligtvis i akryl. 

En avtagbar protes tar oftast tid att vänja sig vid och kan inledningsvis orsaka besvär i munnen som tryck och skavsår. Vi kontrollerar tuggfunktion och justerar protesen vid behov.