Tandvårdsrädsla

Du är inte ensam. Cirka fem procent av den vuxna befolkningen har sådan ångest inför tandvård att de helt eller delvis undviker den.

Fundera på vad det är som just du tycker är obehagligt, så kan vi på olika sätt hjälpa dig till ett bra besök.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg, omhändertagen och avslappnad. Vid tandvårdsrädsla kan vi anpassa behandlingen utifrån dina behov genom tex avslappningsövningar, pauser eller genom att dela upp behandlingen på flera besök.