Historia

Huset vi jobbar i är grönt med adressen Storgatan 48 i Tingsryd. Huset uppfördes år 1910 åt bankdirektören Arvid Englander snett emot dennes föräldrahem. Byggmästare var Edvard Ohlsson, nyss hemkommen från Amerika. Kanske arkitekturen är lite amerikansk? 

På 1800-talet hölls marknader i Tingsryd.Under en marknad vid 1800-talets mitt stod en liten flicka under en ek vid vägen och spelade fiol och sjöng så vackert. Det var den 12-åriga Christina Nilsson , sedermera världsberömd sångerska.

Oliver Weerasinghe har gjort denna skulptur, stående där man förmodar att Christina Nilsson stod då, just i trädgården till nuvarande Storgatan 48.

Tomten där huset ligger var från början en vacker ekbacke. Under ca 60 år var Sparbanken inrymd på bottenvåningen och bankdirektören bodde på övervåningen.

När sparbanken flyttade till nya lokaler vid Torget bedrevs under en kort tid bingoverksamhet i byggnaden! Därefter var Pastorsexpeditionen inrymd i lokalerna under ca 20 år.

1991 fick Evert Carlsson och Johan Millqvist förmånen att öppna en liten tandläkarpraktik på bottenvåningen.

Vi har expanderat succesivt och disponerar nu hela huset med kliniklokaler på bottenvåningen och personalutrymmen samt kontor på övervåningen.