Broar & kronor

Bro

Om en eller flera tänder saknas kan en bro fungera som ersättning. En bro kan även kallas för brygga. De närliggande tänderna, som då måste vara friska, används som stöd och fäste för bron. Stödtänderna slipas till på liknande sätt som när man gör en krona.

Krona

När stora delar av en tand saknas på grund av att den blivit lagad många gånger eller skadats på något sätt, kan tanden behöva ersättas med en konstgjord tand, en så kallad krona. Först slipas tanden för att ge plats åt kronmaterialet och sedan tillverkas en krona som till färg och form stämmer överens med dina tänder i övrigt. Kronan kan tillverkas av olika material, det vanligaste är helkeram.

Om den skadade tanden saknar en stor del av tandkronan och är rotfylld kan det vara aktuellt att fästa en pelare i roten. Kronan fästs sedan på pelaren av metall eller keramiskt material. Om allt passar vid provningen hos tandläkaren, sätts kronan fast med hjälp av ett tandcement. Att passa ut en krona kan innebära flera återbesök, du får en plastkrona som skydd mellan besöken.