Tingsrydstandläkarna logo

Vårdinfo

 

Barntandvård

Barn har en speciell plats i våra hjärtan. Särskilt barn behöver känna sig trygga och vi arbetar därför aktivt med detta. Självklart ska barnen ha lika bra behandling som sina föräldrar. Alla barn och ungdomar mellan 3 - 23 år går gratis även hos oss.

Vi tycker att det är både kul och trevligt att ha hela familjen - ja, gärna hela släkten, som patienter.               

 

Ny tandvårdsreform

En helt ny tandvårdsreform trädde i kraft 2008-07-01. Denna innebär mycket stora förändringar. Bl.a. blir större behandlingar betydligt billigare än tidigare. Mer information finns på mottagningen, Försäkringskassans hemsida samt på 1177.se/Kronoberg/.
 

Priser

Ett exakt pris är omöjligt att ge utan att ha undersökt dig först. En liten lagning är naturligtvis billigare än en stor, rotfyllning av en smal framtand är billigare än rotfyllning av en stor kindtand etc.

Inför varje behandling lämnar vi en prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuella alternativa behandlingar för att du ska kunna välja det som passar dig bäst. I priserna för bastandvården inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund för beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient mellanskillnaden. Du får om du önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Du får årligen ett så kallat Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300 kronor,som finns hos Försäkringskassan. 
Är du 24-29 år eller 65 år och äldre, får du 600 kronor per år. 

Det finns möjlighet att spara beloppen i två år. 

Om du har intyg för "nödvändig tandvård" och är över 85 år, är besöken kostnadsfria.

Tandvårdsbidraget kan du välja att använda hos oss - beloppet dras då av från bruttokostnaden.

Vi har en prislista i väntrummet.

 

Betalningssätt

Vi ser helst att du betalar med kort.
 

Tandtekniska arbeten

Vi lämnar alla våra tandtekniska arbeten till svenska laboratorier som själva gör alla moment från avtryck till färdig produkt. 

Ett av laboratorierna heter Apex Dentallab och har sin verksamhet i Höllviken. De är kvalitetssäkrade och arbetar endast med material enligt direktiv från Läkemedelsverket. På Apex bygger man allt från helkeramiska bryggor och kronor till proteser. Vidare arbetar de bland annat med metallbundet porslin och käkbensförankrade bryggor. Apex Dentalllab har ett tätt sammansvetsat team på sju medarbetare som arbetat tillsammans i många år - alltså har de lång erfarenhet av branchen.  
 

Protetik-Garanti

Du får två års garanti på fast cementerade protetiska arbeten och ett års garanti på avtagbara protetiska arbeten.
 

Om du inte är nöjd

Tveka inte att ta upp eventuella problem eller om det är något du inte är nöjd med när det gäller din tandvårdsbehandling. Ta i första hand upp det med din tandläkare eller någon ansvarig på kliniken för att reda ut eventuella missförstånd. 

Om det inte känns bra, kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen på telefon 08-55544655 som förmedlar kontakt med Privattandläkarnas företroendenämnder. Information finns också på Privattandläkarnas hemsida. Förtroendenämndernas uppgift är att försöka lösa tvister mellan privattandläkare och patient genom att lämna en rekommendation om hur parterna kan komma överens.
 
Här på kliniken har vi patientförsäkring. Blir man skadad när man har fått tandvård kan man ibland ha rätt till ekonomisk ersättning från patientförsäkringen. Det kan gå att få ersättning för skador som skett i samband med en undersökning eller en behandling. Detta gäller även om skadan exempelvis har uppstått på grund av ett misstag, att utrustning har gått sönder eller att man har fått en felaktig diagnos som medfört en skada.
 
Några exempel på när man kan få ersättning från Patientförsäkringen:
¤ Missad diagnos och behandling av tandlossningsjukdom trots att man regelbundet har fått hela bettet undersökt, vilket har lett till att man har drabbats av tandlossning.
¤ Fel tand har lagats eller dragits ut.
¤ Man har skadats på grund av att utrustning på kliniken går sönder.
 
Ersättningen som ges kan till exempel gälla fysiskt och psykiskt lidande, extra tandvårdskostnader och resekostnader som har  uppkommit på grund av skadan samt förlorad arbetsinkomst.
Tandvårdsbehandlingar innebär dock alltid en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. Att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det kan bli besvärligt med värk efter en tandutdragning eller en lagning är till exempel något som är oundvikligt. Det kan man inte få ersättning för.
 
Exempel på när man inte får ersättning:
¤ När man inte tycker att resultatet är snyggt, till exempel att det är fel färg eller form på kronor och broar eller fyllningar.
¤ Man har fått en protes som inte sitter stabilt när man äter eller talar.
¤ När en fyllning inte håller och man måste ta sig till tandläkaren flera gånger för att få den lagad igen.
 
Får man inte ersättning för en skada eller ett lidande beror det oftast på att det inte hade kunnat undvikas.