Tingsrydstandläkarna logo

Du har fått bettskena


Bettskenan används olika lång tid beroende på hur stora dina besvär är. Den används i första hand på natten. Det kan uppkomma en del tillfälliga besvär. Trots ett mycket omsorgsfullt arbete vid tillverkningen av bettskenan kan den ge vissa obehag i början. Bettskenan kan kännas stor eller klumpig och ge en del kväljningskänslor eller ökad salivmängd. En del tänder kan ibland kännas ömma och då speciellt på morgonen. Kindbitning kan också inträffa. De här obehagen brukar normalt gå över när du vant dig vid bettskenan. Skulle besvären kvarstå en längre tid så kontakta oss, så vi kan göra en justering av bettskenan.

Behandling med bettskena kräver en noggrann munhygien. Trots att skenan inte används när du äter, så kommer en del bakteriebeläggningar att fastna. Den ska därför dagligen rengöras med en tandborste och oparfymerad tvål eller diskmedel. Bettskenan ska alltid förvaras i vatten när den inte används, helst i en burk med lock. Varannan månad rekommenderar vi att du lägger bettskenan i ättiksprit utblandad med hälften vatten i två timmar. Detta för att få bort tandsten och hårda beläggningar. Därefter rengör du skenan som beskrivits ovan. 

Tag med bettskenan vid alla besök hos oss!

Ring oss gärna om du undrar över något!