Tingsrydstandläkarna logo

Sprickor i tänderna

Något av det mest hållbara som finns är en olagad tand. Men oftast skadas tänderna med tiden och för varje fyllning som görs på tanden försvagas den. När en fyllning, t.ex. en gammal amalgamfyllning, behöver bytas ut, har tanden ofta fått skador i form av sprickbildningar. Sprickorna gör att den nya fyllningen inte alltid fäster så bra till tanden, men med någon typ av krona kan man för de mesta ändå rädda den. 

En krona täcker över och fäster till det som finns kvar av den egna tanden. I de fall sprickorna har förstört hela den egna tandkronan kan man vanligen ändå rädda tanden genom att fästa ett stift som förlänger roten och gör det då möjligt att fästa den nya konstgjorda kronan. 

Tandläkaren kan inte alltid se eventuella sprickor förrän den gamla lagningen tagits bort. Man rekommenderar inte att ta bort en fungerande lagning, men är den trasig eller man misstänker risk för skador i framtiden, brukar fyllningen tas bort. Sprickor kan misstänkas om: 

  • Tanden ömmar eller gör ont vid bitning och/eller tryck. 
  • Tanden har stora, kanske äldre, fyllningar av t.ex. amalgam. 
  • Ilningarna inte försvinner eller kommer tillbaka regelbundet. 
  • Delar av en krona gått sönder 
  • Gamla fyllningar lossnar eller har lossnat.