Tingsrydstandläkarna logo

Karies

Karies, det som brukar kallas hål i tänderna, uppstår när bakterierna på tänderna bildar syror som stegvis löser upp tandens emalj. Små hål syns inte med blotta ögat. Därför tar vi vid undersökningstillfället röntgenbilder. 

På bilderna syns ett mörkare område oftast i tandemaljen. Du får då speciella rekommendationer som ska hjälpa till att läka dessa små kariesangrepp. Det kan vara fluor i olika former, rengöring mellan tänderna och kostrekommendationer. När karies går djupare och når dentinet, som finns under tandemaljen, måste tanden lagas. 

Skulle bakterierna tränga längre in i tanden så att de når den allra innersta delen av tanden, pulpan, blir tandpulpan inflammerad. Då måste tanden rotbehandlas.