Tingsrydstandläkarna logo

Fikonspråk

Enkel ordlista över vårt "fikonspråk" dvs tandvårdstermer.

Munnens kvadranter

Tänderna är indelade i fyra kvadranter.Varje tand har ett nummer som är satt efter i vilken kvadrant den sitter och efter vilken plats den har, räknat från mittlinjen och bakåt.Tandens ytbeteckningar


Distalt= bakåt/från mittlinjen 
Buccalt= mot kinden/läppen 
Mesialt= framåt/mot mittlinjen 
Lingualt= mot tungan

Ocklusalt= vid tuggytan 
Cervikalt= vid tandhalsen 
Apikalt= vid rotspetsen 
Approximalt= mellan tänderna