Tingsrydstandläkarna logo

E-cigaretter - en ungdomsfälla

De flesta vuxna som röker dagligen har börjat som tonåringar. Därför är det oroande att rökningen bland ungdomar ökar. 2012 rökte 39 % av flickorna och 34 % av pojkarna i gymnasiets årskurs 2. Förklaringen kan vara den mycket intensiva marknadsföringen av tobaksprodukter i sociala medier där unga finns. Forskning visar, enligt WHO, att när ungdomar experimenterar med tobak så beror det i ungefär en tredjedel av fallen på tobaksreklam eller annan marknadsföring. 
Vid sidan av de produkter som vi ofta förknippar tobak med, har en relativt ny företeelse vuxit fram på den svenska cigarettmarknaden, nämligen elektroniska cigaretter - s.k. e-cigaretter. Vid användning av dessa bildas en ånga och nikotinet, som e-cigaretten innehåller, inhaleras i lungorna och går ut i blodomloppet.
E-cigaretter kan bli en ungdomsfälla. De är snyggt designade och säljs som om de vore glass - med smak av vanilj, choklad och hallon. Parallellen till alkoläsk är skrämmande och därför bör försäljningen regleras och kunskapen om effekterna öka. Redan idag har sju av tio ungdomar hört talas om e-cigaretter, trots att det är ett nytt fenomen. Dessutom har 12 % av Sveriges ungdomar i åldern 16-25 år prövat e-cigaretter.
Det är hög tid att vi i Sverige reglerar försäljningen av e-cigaretter och samtidigt lagstiftar om dold försäljning av tobaksprodukter. Det skulle ligga helt i linje med ett ambitiöst folkhälsoarbete.

( www.dagenssamhalle.se)

Publicerad:2014-02-11