Tingsrydstandläkarna logo

Bakterierna som ger dålig andedräkt kartlagda

Mellan tre och fem personer av tio har problem med dålig andedräkt. Den dåliga lukten orsakas av bakterier i munhålan som skapar lättflyktiga svavelföreningar, främst vätesulfid, H2S, som luktar "ruttna ägg". Men vilka bakterier det är som är ansvariga har hittills varit oklart.
Nu har ett kinesiskt forskarteam, tillsammans med ett amerikanskt läkemedelsföretag, gjort ett försök till mer fullständig kartläggning. En grupp försökspersoner med mer eller mindre dålig andedräkt testades dagligen för halten av vätesulfid i utandningsluften. Därefter togs ett bakterieprov på tungans yta. När sedan jämförelse gjordes mellan halterna av vätesulfid och olika arter av bakterier kunde forskarna få fram vilka bakterier som påverkade lukten mest. Det visade sig att riklig förekomst av bakterier av släktena Prevotella och Leptotrichia var kopplade till dålig andedräkt. Men det visade sig också att andra bakteriesläkten istället motverkade odör.

(www.tandlakartidningen.se)

Publicerad:2014-02-18